חברת משטחי דקל 55 בע"מ מתמחה בייצור משטחי עץ לשינוע לחו"ל ולשוק מקומי.

הנהלת החברה רואה עצמה מחוייבת לטפח מדיניות איכות ושמירה על איכות הסביבה, בטיחות העובדים וכן אחריות חברתית.

תכלית מדיניות זו להשיג שביעות רצון מלאה של לקוחותינו, תוך מניעת מפגעים סביבתיים ובטיחותיים, מזעור ההשפעות הסביבתיות הנובעות מתהליכים וממוצרים המופקים ע"י החברה ותוך שאיפה לשיפור מתמיד ולחיסכון במשאבים.

החברה רואה חשיבות גדולה בשיתוף פעולה עם הרשויות על מנת לעמוד בדרישות החקיקה, התקנים והתנאים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה והבטיחות במפעל.

מדיניות האיכות המשולבת מעמידה את המשאב האנושי – עובדי החברה – כנכס חשוב ביותר להבטחת מדיניות השיפור המתמיד.

מדיניות זו מבטיחה כי איכות הביצוע של כל אחד מאיתנו, תהווה מרכיב מפתח בכושר התחרות של החברה, מנוף לפריון ולהתייעלות, שמירה על איכות הסביבה ועל הבטיחות.

הנהלת החברה רואה עצמה מחוייבת לטפח את איכות העבודה, את השמירה על איכות הסביבה וסביבת העבודה ולשיפור יכולתנו להתמודד עם אתגרי העתיד.

בהטמעת מדיניות האיכות המשולבת נבטיח את איתנותה של החברה למען לקוחותינו ועובדינו, איכות הסביבה והבטיחות במפעל.

לשם ביצוע מדיניות האיכות זו תקצה הנהלת החברה את האמצעים והמשאבים הנדרשים להבטיחה ובכך תבטיח עמידה מלאה בדרישות.

 

 

דף הבית    |     סוגי משטחים    |     מדיניות האיכות    |     גלרייה    |     אנגלית    |     יצירת קשר       
Web Designed - VerSight Ltd